Δίχτυ ασφαλείας για ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια στις τράπεζες προσφέρουν η ΕΚΤ, η ΕΕ και το ΔΝΤ. Χθες η ΕΚΤ αποφάσισε να δέχεται ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείων τίτλους του ελληνικού Δημοσίου ανεξαρτήτως βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.