Με νομοτεχνικές βελτιώσεις και αλλαγές εισήχθη προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Βασικότερη αλλαγή είναι ότι θα μοριοδοτείται με διπλάσιο αριθμό μορίων ο τρίτος χρόνος προϋπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, προβλέπεται επίσης:

– Αύξηση των μορίων για το βαθμό του πτυχίου, για τους πολύτεκνους και για τους εκπαιδευτικούς με παιδιά με αναπηρία. Δηλαδή διπλασιάζεται η μοριοδότηση για κάθε βαθμό πάνω από τη βάση (από 0,50 σε ένα μόριο). Οι πολύτεκνοι αντί για πέντε παίρνουν έξι μόρια και οι εκπαιδευτικοί με παιδιά με αναπηρία παίρνουν από τρία, πέντε μόρια.

– Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων γίνεται από τον ενιαίο πίνακα για τα εκκλησιαστικά γυμνάσια και τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια

– Στην μεταβατική περίοδο εντάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία διορισμού οι εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%

– Σε θέσεις προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ-ΚΔΑΥ μπορούν να επιλέγονται και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού

– Μοριοδοτείται το δεύτερο διδακτορικό και μεταπτυχιακό στην επιλογή των σχολικών συμβούλων

– Οι διατάξεις για τις μεταθέσεις αφορούν το σχολικό έτος 2010 – 2011.