Τα ιδιαίτερα αισιόδοξα στοιχεία από τον βιομηχανικό τομέα της ζώνης του ευρώ που ανακοινώθηκαν χθες δεν κατόρθωσαν να τονώσουν την επενδυτική αισιοδοξία. Και τούτο διότι είναι βαθύτατη η έλλειψη εμπιστοσύνης για την ικανότητα της χώρας μας να αντεπεξέλθει στα δραματικά οικονομικά προβλήματα.