Δεν θεωρεί πιθανή την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας πριν το τέταρτο τρίμηνο ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch, διατηρώντας πάντως τις αρνητικές προοπτικές για την Αθήνα, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο οίκος έχει υποβαθμίσει την ελληνική πιστοληπτική ικανότητα στο ΒΒΒ-. Η Fitch ανέφερε ότι από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 «θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση να εκτιμήσει τις επιδόσεις και τις προοπτικές της ελληνικές οικονομίας και την πολιτική βούληση για πολιτικές λιτότητας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»