Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα, Δευτέρα, να αναστείλει την εφαρμογή του ελάχιστου ορίου πιστοληπτικής διαβάθμισης όσον αφορά στις απαιτήσεις επιλεξιμότητας ασφάλειας του Ευρωσυστήματος για τις περιπτώσεις εμπορεύσιμων χρεογράφων εγγυημένων από την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, η αναστολή αυτή που ισχύει για όλους τους εκκρεμείς τίτλους «θα διατηρηθεί μέχρι νεωτέρας».

Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά εξουδετερώνει τον κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης των ελληνικών ομολόγων από τους οίκους αξιολόγησης. Έτσι, αποδέχεται ως εγγύηση για παροχή ρευστότητας, όλους τους τίτλους τους οποίους εκδίδει ή για τους οποίους εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s υποβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας κατά τρείς βαθμίδες στο BB+, σε επίπεδο junk (υψηλού ρίσκου/υψηλών αποδόσεων) επικαλούμενος αμφιβολίες για τη δυνατότητα της χώρας να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων χρέους.

Σε υποβάθμιση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων για εννέα ελληνικές τράπεζες προέβη και ο διεθνής οίκος Moody’s στις 30 Απριλίου. Συγκεκριμένα, υποβάθμισε τις αξιολογήσεις οικονομικής ισχύος και τις αξιολογήσεις καταθέσεων και χορηγήσεων των Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, Alpha Bank, Γενική Τράπεζα, Marfin Egnatia Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank.

Σύμφωνα με την Moody’s «οι ολοένα και δυσκολότερες οικονομικές συνθήκες δείχνουν ότι αναμένεται ισχνή επιχειρηματική ανάπτυξη, αυξημένα προβλήματα με την ποιότητα των χορηγήσεων και συνεχιζόμενες πιέσεις στα περιθώρια».

Σύμφωνα με τον οίκο Fitch το σχέδιο χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας ύψους 110 δισ. ευρώ, μπορεί υπό, προϋπόθεσης να διατηρήσει την αξιολόγηση BBB- που δίνει ο οίκος στην χώρα μας. Όπως τονίζουν αναλυτές του οίκου, το τριετούς διάρκειας σχέδιο βοήθειας της Ελλάδας δίνει «ανάσα» στις άμεσες οικονομικές ανάγκες της χώρας και ενδέχεται να τη βοηθήσει να διατηρήσει την τρέχουσα αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συνεπάγεται πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος υποβάθμισης των ελληνικών ομολόγων από τους οίκους αξιολόγησης και αναμένεται να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της διαφοράς απόδοσης των ελληνικών ομολόγων, έναντι των γερμανικών ομολόγων αναφοράς.