Μεγάλες, επώνυμες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών έπεσαν στα δίχτυα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων για φοροδιαφυγή ύστερα από «κάρφωμα» ανταγωνιστών τους, που δεν μπορούσαν να τους ακολουθήσουν στον «πόλεμο» των εκπτώσεων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απάτη φοροδιαφυγής, στην οποία εκτός των πρωταγωνιστών εμπλέκονται εταιρείες-«μαϊμούδες» που εξέδιδαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια και αποτελούσαν τον ενδιάμεσο κρίκο με άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις οποίες γίνονταν οι εισαγωγές.

Η απάτη περιγράφεται ως «καρουσέλ της φοροδιαφυγής» καθώς οι πωλήσεις από εταιρεία σε εταιρεία γίνονταν κυκλικά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο και αποτέλεσμα να μην καταβληθεί σε καμία χώρα ο ΦΠΑ ύψους 300 εκατ. ευρώ που εισέπραξαν οι εταιρείες στην Ελλάδα από τους τελικούς καταναλωτές.