Νέες γυναίκες,μόνες ή με τα συγκροτήματά τους επιμένουν αγγλόφωνα και κερδίζουν τις εντυπώσεις ακόμη και στο εξωτερικό