Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 158,07 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 158,07 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 158,07 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 187,61