Στον επιχειρηματία κ. Κ. Πηλαδάκη , ο οποίος είναι ιδιοκτήτης των Καζίνων του Ρίου και της Ξάνθης, πέρασε και τυπικά το Καζίνο της Κέρκυρας.

Χθες κατακυρώθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων το αποτέλεσμα του τελευταίου διαγωνισμού για την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας ΑΕ, κυριότητας της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), στην κοινοπραξία των εταιρειών Τheros Ιnternational Gaming Ιnc. και Vivere Εntertainment Εμπορική & Συμμετοχών ΑΕ. Το τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει στο ποσόν των 7,65 εκατ. ευρώ. Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, « με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται με επιτυχία μία ακόμη διαφανής διαδικασία αποκρατικοποίησης, η οποία αναμένεται να συνεισφέρει στην προσέλκυση τουρισμού υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, με πολλαπλασιαστικά οφέλη, σε όφελος τόσο των Ιονίων Νήσων όσο και των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου».