* Η κυρία Αμαλία Τσαγκαράκη ερωτά: «Θα ήθελα να μάθω αν τα άτομα που έχουν διαγνωστεί από Υγειονομική Επιτροπή με αναπηρία 67% και άνω και λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη, δικαιούνται οποιουδήποτε είδους φοροαπαλλαγή- φοροελαφρύνσεις και τι στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ώστε να το αποδεικνύουν;».

Απάντηση:

1) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται ποσό 2.400 ευρώ για τον ίδιο τον φορολογούμενο και για κάθε προστατευόμενο μέλος, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ασφαλιστική αναπηρία. 2) Για την έκπτωση αυτή ο φορολογούμενος θα πρέπει με τη φορολογική του δήλωση να συνυποβάλει γνωμάτευση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

* Ο κ. Δημήτρης Γεωργακάς ερωτά: «Η κόρη μου, 22 ετών φοιτήτρια, έχει κατά πλήρη κυριότητα διαμέρισμα 63 τ.μ. (αγορά πριν από τέσσερα χρόνια) όπου ιδιοκατοικεί στην πόλη που σπουδάζει. Δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα και την έβαζα ως προστατευόμενο μέλος στη δική μου δήλωση. Πρέπει να κάνει δήλωση εισοδήματος λόγω της ιδιοκατοίκησης, χωρίς να μπαίνει προστατευόμενο μέλος στη δική μου δήλωση;».

Απάντηση: Η φορολογία του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση καταργήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2003. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΚΦΕ απαλλάσσεται από τον φόρο το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά. Συνεπώς η κόρη σας δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση, επειδή ιδιοκατοικεί. Εσείς θα εξακολουθήσετε να τη δηλώνετε ως προστατευόμενο μέλος. * Ο κ. Σ. Ν. ερωτά: «Οι δαπάνες συντήρησης της πολυκατοικίας πώς θα αναγραφούν στη δήλωση από ιδιοκτήτη διαμερίσματος; Πρέπει να δώσει ειδική βεβαίωση ο διαχειριστής;».

Απάντηση: Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης οι οποίες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου επιμερίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ, στους συνιδιοκτήτες. Οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται στους συνιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός. Ο επιμερισμός των δαπανών γίνεται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον ΚΒΣ.

* Ο κ. Κ. Τ. ερωτά: «Σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, η οποία έχει ακόμη ένα τέκνο που τη βαρύνει από τον προηγούμενο γάμο της, πόση είναι η μείωση φόρου:10.000 ευρώ, ό,τι ισχύει με τις οικογένειες με τρία τέκνα, ή 3.000 ευρώ- 2.000 ευρώ για τον υπόχρεο και 1.000

ευρώ για τη σύζυγο; Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, οικογένειες με τον ίδιο αριθμό τέκνων έχουν διαφορά στη μείωση φόρου της τάξεως των 7.000 ευρώ».

Απάντηση:

1. Οταν ο φορολογούμενος έχει τρία παιδιά που τον βαρύνουν, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ, δηλαδή το αφορολόγητο της κλίμακας των μισθωτών- συνταξιούχων γίνεται 22.000 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος έχει δύο παιδιά που τον βαρύνουν, το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ, δηλαδή γίνεται 14.000 ευρώ. Αν στην οικογένεια υπάρχει και τρίτο παιδί, το οποίο προέρχεται από προηγούμενο γάμο της συζύγου, το παιδί αυτό βαρύνει τη σύζυγο και το αφορολόγητό της αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ, δηλαδή γίνεται 13.000 ευρώ.

2. Είναι αναμφίβολο ότι αυτή η ρύθμιση είναι άδικη διότι λειτουργεί εις βάρος της οικογένειας.

* Ο κ. Κ. Π. ερωτά: «Σχετικά με το ΕΤΑΚ, για κάποιον που έχει μονοκατοικία, στο αφορολόγητο μετράει μόνο η αξία του σπιτιού και ισχύει φορολόγηση για το οικόπεδο όπου βρίσκεται η οικία;».

Απάντηση: Το αφορολόγητο ποσό της πρώτης κατοικίας αφορά την αξία των κτισμάτων. Ο ακάλυπτος χώρος οικοδομής υπόκειται στο ενιαίο τέλος σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5 του Ν. 3634/2008.

Διατροφή σε ανήλικα παιδιά
* Η κυρία Ελλη Σκένδρου ερωτά: «Ο σύζυγός μου έχει δύο ανήλικα τέκνα από προηγούμενο γάμο, για τα οποία πληρώνει διατροφή στην πρώην σύζυγό του 600 ευρώ μηνιαίως. Στην ίδια δεν δίνει διατροφή. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί εκπίπτουσα δαπάνη;». Απάντηση: Η διατροφή που καταβάλλεται στα παιδιά δεν αφαιρείται από το εισόδημα του γονέα που την καταβάλλει ούτε υπόκειται σε φόρο.