Ο κ. Ι. Κ. Σιωμόπουλος απαντά σε φορολογικά θέματα