Διαρκής στασιμότητα παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Την επισήμανση έκανε χθες ο βουλευτής του ΠαΣοΚ και υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, δίνοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατρακύλησε από τη 10η στη 12η θέση μέσα στην ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών στον δείκτη των ΑΠΕ που συντάσσει η Εrnst & Υoung.

«Τα μόνα έργα ΑΠΕ που σταδιακά ολοκληρώνονται και λειτουργούν είναι εκείνα που σχεδιάστηκαν,επιχορηγήθηκαν και αδειοδοτήθηκαν επί ΠαΣοΚ, ενώ υπάρχει επενδυτική άπνοια, καθώς όλα τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕέχουν κολλήσει πέντε χρόνια τώρα» είπε ο πρώην υπουργός. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, μέσα στο 2008 εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας μόνο 114 ΜW αιολικών πάρκων, όταν στο ίδιο χρονικό διάστημα εγκαταστάθηκαν στην Ισπανία 1.609, στη Γερμανία 1.665, στη Γαλλία 950, στην Ιταλία 1.010, στην Πορτογαλία 712, στη Μεγάλη Βρετανία 836, στη Σουηδία 236, στην Ολλανδία 500 και 208 στην Ιρλανδία. Αποτέλεσμα, η Ελλάδα να υποχωρήσει στο τέλος του 2008 στη 12η θέση της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την κατάταξη της εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων από τη 10η που βρισκόταν το 2007, αφού μας ξεπέρασαν πλέον και η Ιρλανδία και η Σουηδία. «Αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμόθα χρειαστούμε στη χώρα μας πάνω από δεκαπέντε χρόνια για να φτάσουμε στον εθνικό στόχο των 4.300 ΜW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2010και πάνω από πενήντα χρόνια για να φτάσουμε στον δεσμευτικό στόχο των ΑΠΕ που έχουμε αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης,δηλαδή 8.000 ΜW αιολικά» υπενθύμισε. Μέσα στο 2008 πέντε χώρες, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Βρετανία και η Γαλλία, προσέθεσαν περισσότερα ΜW από ό,τι έχει η Ελλάδα συνολικά ως εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ. Δύο από αυτές, η Γερμανία και η Ισπανία, έχουν περισσότερη εγκατεστημένη ισχύ αιολικών από το συνολικό παραγωγικό δυναμικό της χώρας μας, τα θερμικά δηλαδή και τις ΑΠΕ μαζί.