Τη στήριξη των δράσεων του τουρισμού, ο οποίος πλήττεται από την οικονομική κρίση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης ζήτησε χθες ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κ. Μαρκόπουλος κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου των υπουργών Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί κοινό συμφέρον για την ΕΕ και όχι μόνο για τις μεσογειακές χώρες η ενίσχυση του τουρισμού, οι προτάσεις που έθεσε ο υπουργός περιλαμβάνουν την εισαγωγή της τουριστικής ανάπτυξης στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και τη θεσμοθέτηση αυτού του ζητήματος, τη θεσμοθέτηση ποσόστωσης στις οικονομικές ενισχύσεις για τουριστικές επιχειρήσεις, την επιτάχυνση και ενδυνάμωση της εφαρμογής του κοινωνικού τουρισμού για ενδοευρωπαϊκές τουριστικές μετακινήσεις, καθώς και τη θεσμοθέτηση οικονομικών και ποιοτικών κριτηρίων για τον κοινωνικό τουρισμό εντός της ΕΕ. Επίσης ζητήθηκε η συγκεκριμενοποίηση των μορφών και των μετακινήσεων του κοινωνικού τουρισμού, σε αμφίδρομη δράση μεταξύ Βορρά και Νότου. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε τη δυνατότητα του τουρισμού να συμβάλει αποτελεσματικά στην έξοδο από την οικονομική κρίση της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι για τους ευρωπαίους πολίτες ο τουρισμός ταυτίζεται με το πρότυπο ζωής, ενώ σύμφωνα και με τη συνθήκη της Λισαβόνας ο τομέας δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις απασχόλησης και αφορά άλλες πτυχές της οικονομικής ανάπτυξης, όπως μεταφορές, εμπόριο (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και υπηρεσίες.