Πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε εργοδότρια, καθώς απέλυσε εργαζομένη όταν πληροφορήθηκε ότι εγκυμονούσε. Η «καμπάνα» στην επιχείρηση ήλθε ως αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεργάστηκε με το ΣΕΠΕ προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις, στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που ξεφεύγει από τη συνήθη ενασχόλησή του με τον δημόσιο τομέα.

Και αυτό διότι ο νόμος τού δίδει τη δυνατότητα να παρακολουθεί- και στον ιδιωτικό- τις όποιες αποκλίσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.