ΛΟΝΔΙΝΟ Διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος του ποντικού. Η προσπάθεια κράτησε δέκα χρόνια, με τους ερευνητές να καταφέρνουν να αποκωδικοποιήσουν ολόκληρο το γονιδίωμα του λεγόμενου «οικιακού ποντικού» (mus musculus) που είναι το είδος των ποντικών που χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα στις διάφορες έρευνες.

Ο οικιακός ποντικός είναι το δεύτερο θηλαστικό μετά τον άνθρωπο του οποίου το γονιδίωμα αποκωδικοποιείται πλήρως. Μάλιστα οι ειδικοί αναφέρουν ότι η αποκωδικοποίηση του συγκεκριμένου είδους ποντικού θα βοηθήσει τους ερευνητές που πραγματοποιούν πειράματα με αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ερευνητών, το 75% των γονιδίων του οικιακού ποντικού έχουν ομοιότητες με τα γονίδια του ανθρώπου.