Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 156,21 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 156,21 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 156,21 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 186,04