Τον περιορισμό των συμμετοχών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου Ασπίς ζητεί από τη διοίκησή του η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ). Γι΄ αυτόν τον λόγο με απόφασή της δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία των τριών βασικών εταιρειών του ομίλου που βρίσκονται σε ασφαλιστική τοποθέτηση. Επ΄ αυτού χθες ο κ. Π. Ψωμιάδης, πρόεδρος του ομίλου και βασικός μέτοχος, δήλωσε πως ήδη βρίσκεται σε αλληλογραφία με την ΕΠΕΙΑ για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι συμμετοχές της μιας εταιρείας στην άλλη θα αντικατασταθούν με κεφάλαια σε μετρητά. Σε κάθε περίπτωση αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2011. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου 250 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση μετοχών ίσης αξίας (θα περιορίσουν τις συμμετοχές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου στο 9,99%).

Αν όμως ο όμιλος προχωρήσει σε συγχώνευση των εταιρειών- πράγμα το οποίο εξετάζεται σοβαρά- τότε τα απαιτούμενα κεφάλαια θα περιοριστούν μόλις στο ένα τρίτο του παραπάνω ποσού. Επί του θέματος αυτού αναμένεται η ολοκλήρωση των συζητήσεων με την ΕΠΕΙΑ για να διευκρινιστεί ο χρονικός ορίζοντας της διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, όπως είπε ο κ. Ψωμιάδης, ως τον προσεχή Σεπτέμβριο πρόκειται να ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου ύψους 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 90 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν από τον ίδιο και άλλα 60 εκατ. ευρώ από ξένους επενδυτές.

Γενικότερα πάντως ο πρόεδρος του ομίλου έδωσε τη διαβεβαίωση, μιλώντας στους δημοσιογράφους, πως σκοπεύει όχι μόνο να ανταποκριθεί πλήρως στις οικονομικές του υποχρεώσεις, αλλά και πως σχεδιάζει μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ να το χρησιμοποιήσει για την εξαγορά τριών μικρότερων ελληνικών επιχειρήσεων.

Σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ασπίς ΑΕΑΖ που προέκυψαν από την οικονομική χρήση του 2008, εκτίμησε πως δεν υπερβαίνουν τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ για την Commercial Value υπολόγισε ότι καλείται να καταβάλει το ποσό των 30 εκατ. ευρώ ώστε να καλύψει πλήρως τα αποθέματα με ημερομηνία επίσης 31 Δεκεμβρίου 2008. Αναφορικά με τις εταιρείες που προσφάτως εξαγόρασε προσωπικά, τις General Union και General Τrust, είπε ότι με βάση τους υπολογισμούς της ΕΠΕΙΑ υποχρεούται να καταβάλει για την κάλυψη αποθεμάτων και στις δύο περί τα 60 εκατ. ευρώ, αλλά σε τρία χρόνια- εφέτος θα καταβάλει 24 εκατ. ευρώ.

Για την Αspis Βank ο κ. Ψωμιάδης ανέφερε ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους ως 120 εκατ. ευρώ, και επισήμανε πως η τράπεζα, αν προκύψει ευκαιρία, θα εξαγοράσει άλλη μικρή τράπεζα.