Στην κερδοφορία επέστρεψε η Αegean Αirlines το πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 13% στα 111,3 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 111,3 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) βελτιώθηκαν στα 2,7 εκατ. ευρώ από ζημιές ύψους 4,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν στα 4,6 εκατ. ευρώ από ζημιές ύψους 4,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι κυριότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του πρώτου τριμήνου ήταν πτώση των τιμών του πετρελαίου, τα οφέλη από την ανανέωση του στόλου στους τομείς των εξόδων συντήρησης και κατανάλωσης καυσίμων και η περαιτέρω μείωση του κόστους διανομής.

Επισημαίνεται ότι τα κέρδη προ φόρων περιλαμβάνουν έκτακτα κέρδη από πώληση της συμμετοχής σε τρεις εταιρείες τροφοδοσίας ύψους 4,4 εκατ. ευρώ.

Η Αegean Αirlines μετέφερε 1,2 εκατ. επιβάτες το πρώτο τρίμηνο του 2009, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 9%. Στο δίκτυο εσωτερικού η Αegean μετέφερε 731.000

επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2008, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού κατέγραψε αύξηση ύψους 20%, μεταφέροντας 427.000 επιβάτες.

Ο κ. Δ. Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Αegean Αirlines, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ανέφερε σχετικά:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2009 η Αegean ισχυροποίησε περαιτέρω τόσο τα μερίδια αγοράς της στα δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού όσο και τη χρηματοοικονομική της θέση. Παρά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς την επίδραση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της διαφαινόμενης κάμψης της ζήτησης κυρίως στις διεθνείς αγορές, η οποία αναπόφευκτα αναμένεται να επηρεάσει την πορεία των εσόδων στο σύνολο του έτους. Παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων, υιοθετώντας παράλληλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της υγιούς οικονομικής μας θέσης. Η πρόσφατη αποδοχή της Αegean από τη Star Αlliance προσδίδει νέα δυναμική στα μελλοντικά σχέδιά μας και αποδεικνύει τη συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων».