Απομακρύνεται σταθερά ο κίνδυνος της λειψυδρίας από την πρωτεύουσα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την απόφαση της ΕΥΔΑΠ να διακόψει από χθες την υδροδότηση της πρωτεύουσας από τη λίμνη Υλίκη και να χρησιμοποιεί μόνο το νερό από τους ταμιευτήρες του Μόρνου και του Ευήνου, μετά τη θετική εξέλιξη της τρέχουσας υδρολογικής περιόδου και τη δημιουργία ικανοποιητικών αποθεμάτων στους ταμιευτήρες Μόρνου και Ευήνου. Με την ενέργεια αυτή, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, αφενός διατηρούνται τα αποθέματα της Υλίκης σε ασφαλές επίπεδο αφού η στάθμη της βρίσκεται πλέον κάτω από το σημείο των σημαντικών διαρροών και αφετέρου εξοικονομείται πολύτιμη ηλεκτρική ενέργεια για τις ανάγκες της χώρας, εν όψει μάλιστα της θερινής περιόδου.