Ο υπουργός Οικονομίας δεν παραλείπει σχεδόν καθημερινά να προαναγγέλλει νέα οικονομικά μέτρα, τομές και αλλαγές μετά τις ευρωεκλογές.

Ευλόγως λοιπόν τίθεται το ερώτημα: Γιατί δεν τα γνωστοποιεί τώρα και δεν τα θέτει στην κρίση του ελληνικού λαού;

Δυστυχώς οίκοθεν νοείται. Ή καλύτερα, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται…