ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ (ΤΕΣΣΕΡΑ) ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ Ενας «σάντου», «άγιος άνθρωπος» του ινδουισμού, ετοιμάζεται να ζωγραφίσει ένα θρησκευτικό σύμβολο στο πρόσωπό του σε ναό του Κατμαντού, στο Νεπάλ. Οι ασκητές και γιόγκι «σάντου» έχουν έναν και μοναδικό σκοπό στη ζωή: την άνοδο στο τέταρτο και τελευταίο σκαλί της ύπαρξης, τη «μόκσα», δηλαδή την απελευθέρωση από τα βάρη και τους πειρασμούς του κόσμου, μέσω της απόλυτης ανέχειας, της προσευχής και του διαλογισμού στο περιθώριο της κοινωνίας. Πολλοί «σάντου» είναι και «σανιάσι», αναχω ρητές: ζουν σε δάση, σπηλιές- ή στα προαύλια ναών (ΑΡ/ GΕΜUΝU ΑΜΑRΑSΙΝGΗΕ)