Φιλί ζωής δίνουν οι τράπεζες στην εταιρεία Μαΐλλης, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Οι τρεις ελληνικές τράπεζες ΕFG Εurobank, Αlpha Βank και Εθνική συμφώνησαν και ενέκριναν να παράσχουν στον όμιλο μια νέα εξασφαλισμένη δανειακή γραμμή για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Η καινούργια αυτή χρηματοδότηση τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. οι υπόλοιποι δανειστές του ομίλου να παρατείνουν την ισχύ των δανείων τους, β. να μην καταβάλλονται τόκοι και δόσεις δανείων κατά την περίοδο αυτή και γ. η διοίκηση του ομίλου να δεσμευτεί να υποβάλει σχέδιο για κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, το οποίο ακολούθως θα συζητηθεί και εγκριθεί από τους δανειστές πριν από το τέλος του 2009. Σημειωτέον ότι στο τέλος του 2008 οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου προσέγγιζαν τα 238 εκατ. ευρώ. Ουσιώδεις λεπτομέρειες της σχετικής συμφωνίας βρίσκονται στη διαδικασία οριστικοποίησης και θα ανακοινωθούν μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Ι. Κούρουγλος σχολίασε: «Η απόφαση των τραπεζών σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης του ισολογισμού μας, η ολοκλήρωση της οποίας θα επιτρέψει στη διοικητική ομάδα να επικεντρωθεί στην εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού μας μοντέλου και του οράματός μας για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη».