Συνεχίζεται η θωράκιση των τραπεζών από τα «κακά» δάνεια, ενώ η σταδιακή ομαλοποίηση των αγορών χρήματος γεννά ελπίδες για ενίσχυση της κερδοφορίας τα επόμενα τρίμηνα. Χθες η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 52 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2009, τα οποία ήταν μειωμένα κατά 63% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2008 εξαιτίας των υψηλών προβλέψεων που διενήργησε. Οι προβλέψεις διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ. Τα επόμενα τρίμηνα η διοίκηση της τράπεζας αναμένει βελτίωση των αποτελεσμάτων, καθώς θα αποδίδουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί και θα ομαλοποιείται η κατάσταση στις διεθνείς αγορές.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Μ. Σάλλας  δήλωσε ότι «ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα καισημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το πρώτο τρίμηνο του 2009, με σκοπό την περαιτέρω θωράκιση της τράπεζας» και πρόσθεσε: «Καθώς εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της εμπιστοσύνης στην παγκόσμια οικονομία, ομαλοποιούνται σταδιακά οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου και εκλογικεύεται η διαμόρφωση των επιτοκίων. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην εκτίμηση ότι τα επόμενα τρίμηνα θα είναι καλύτερα από πλευράς αποτελεσμάτων» . Στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας σε ετήσια βάση κατά 4%. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η θετική επίπτωση από την ανατιμολόγηση των δανείων δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος άντλησης καταθέσεων που επιβάρυνε τους τόκους της περιόδου.

Το ίδιο διάστημα τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 19% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2008, επηρεαζόμενα από τη μείωση των εργασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις δανείων ιδιωτών έπεσαν κατά 40% στο τρίμηνο.

Οι καταθέσεις μαζί με τα ομόλογα λιανικής στο τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκαν σε 31 δισ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14%, βελτιώνοντας τον δείκτη «δανείων προς καταθέσεις» εξαιρουμένων των τιτλοποιήσεων στο 112% από 117% πριν από έναν χρόνο. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις ανήλθαν σε 26,2 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 13% σε ετήσια βάση έναντι ρυθμού 10% της ελληνικής αγοράς. Στο εξωτερικό οι καταθέσεις σημείωσαν ετήσια αύξηση 22%, ανερχόμενες σε 4,8 δισ. ευρώ.

Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 14%, με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται σε 38,6 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Στην Ελλάδα οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση σε ευθυγράμμιση με τον αντίστοιχο ρυθμό της ελληνικής αγοράς, με τα δάνεια να φθάνουν στα 29,7 δισ. ευρώ, ενώ στο εξωτερικό ενισχύθηκαν κατά 22%, στα 6,2 δισ. ευρώ. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ στη χώρα μας, ενώ στο εξωτερικό κατευθύνθηκαν κυρίως σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων και χωρών της ΕΕ και έφθασαν στα 2,8 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών έφθασε στο 4,1% του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον δείκτη κάλυψης από προβλέψεις να φθάνει στο 48% και να αυξάνεται στο 107% με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε 10,0% και με Τier Ι σε 8,1%, ενώ με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου 370 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης προνομιούχων μετοχών υπέρ ελληνικού Δημοσίου, ο συνολικός δείκτης διαμορφώνεται σε 10,9% και 9,0% αντίστοιχα. Υπογραμμίζεται ότι ο δείκτης core Τier Ι, όπως και ο δείκτης ενσώματων κεφαλαίων (tangible equity) προς ενεργητικό, είναι ο υψηλότερος στην ελληνική αγορά (εκτίμηση με βάση στοιχεία 31.12.08) και από τους υψηλότερους στην ευρωπαϊκή.