Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους ως 30 εκατ. ευρώ θα προτείνει η διοίκηση της Centric Πολυμέσα ΑΕ στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Τα νέα αυτά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά ή τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που συνεργούν στην παραγωγή ή παροχή ή επικοινωνία προϊόντων διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Η αύξηση κεφαλαίου θα είναι με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Σε ό,τι αφορά την πορεία των μεγεθών της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, η ανάπτυξη των εταιρειών του ομίλου SΕΕ Sports Ltd (100%) και ΕCΝ Ltd (51%), που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας, συνέβαλαν στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 48%, που ανήλθε σε 205,40 εκατ. ευρώ. Τα ΕΒΙΤDΑ αυξήθηκαν κατά 55,6% και διαμορφώθηκαν σε 3,86 εκατ. ευρώ.