Απάντηση σε όσους κατηγορούν τις ελληνικές τράπεζες ότι διαθέτουν αδικαιολογήτως υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη επιχειρεί να δώσει η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ). Η ΕΕΤ επισημαίνει ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος το περιθώριο επιτοκίου στην Ελλάδα μειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 κατά 0,70% και διαμορφώθηκε στο 3,27%, με αποτέλεσμα να μειωθούν αντίστοιχα και τα έσοδα των τραπεζών από τόκους. Το περιθώριο αυτό στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,45%. Η ΕΕΤ σημειώνει ότι « η διαφορά επιτοκίου στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο στην ευρωζώνη ανήλθε στο 0,63% και είναι σαφώς χαμηλότερη από το μέσο περιθώριο δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου μέσω εκδόσεως ομολόγων». Εξάλλου, οι τράπεζες επικαλούνται τα νέα στοιχεία για τα επιτόκια καταθέσεων, τα οποία είναι στην Ελλάδα στις προθεσμιακές καταθέσεις υψηλότερα κατά 1% σε σχέση με τον μέσο όρο των 16 κρατών-μελών της ευρωζώνης. Τέλος, για τα στεγαστικά δάνεια η ΕΕΤ υποστηρίζει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά απολάμβαναν τον Μάρτιο του 2009, από τα χαμηλότερα επιτόκια μεταξύ των 16 κρατών-μελών της ευρωζώνης.