Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, το Μάρτιο του 2009, αριθμούσε συνολικά 2.088 πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των 39,8 εκατ. Κόρων Ολικής Χωρητικότητας (ΚΟΧ), σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Από τα πλοία αυτά, τα 621 ήταν φορτηγά, τα 533 δεξαμενόπλοια και τα 934 επιβατηγά και λοιπά πλοία.