Η στιγμή της κρίσης για τις υποθέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.