Την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή πέραν του προμερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους τον Δεκέμβριο του 2008, αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του τελικού μερίσματος ορίστηκε η 25η Μαΐου 2009. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 21η Μαΐου 2009, ενώ το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους στις 10 Ιουνίου. Μιλώντας στους μετόχους της τράπεζας ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του συγκροτήματος κ. Α. Ηλιάδης επεσήμανε ότι «κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το τέλος της κρίσης», προσθέτοντας ότι «πάντοτε μια κρίση ξανακτίζει τον κόσμο σε ισχυρότερες βάσεις και δημιουργεί νέες και καλύτερες ευκαιρίες» .

Εξάλλου, η τράπεζα ανακοίνωσε χθες τη μείωση των επιτοκίων της μετά την περικοπή του βασικού επιτοκίου του ευρώ κατά 0,25% στο 1%. Το βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων μειώνεται κατά 0,25%, τα βασικά κυμαινόμενα επιτόκια των προσωπικών καταναλωτικών δανείων με και χωρίς προσημείωση, καθώς και της υπερανάληψης των τρεχούμενων λογαριασμών κοινού μειώνονται κατά 0,25%. Μετά και την πριν από 15 ημέρες μείωση των παραπάνω επιτοκίων, η συνολική υποχώρησή τους στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση ανέρχεται σε 0,65 μονάδες και στα υπόλοιπα σε 0,50 μονάδες. Σημειώνεται ότι τα επιτόκια των καταθετικών προϊόντων παραμένουν αμετάβλητα.