Ακόμη όμως και η μείωση του τέλους παρεπιδημούντων από 2% σε 0,5%, που ήταν και το μόνο χειροπιαστό μέτρο για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, καρκινοβατεί. Ο υπουργός Εσωτερικών, όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιό του, ζητεί από τους δήμους να επιστρέψουν τα χρήματα τα οποία έχουν ήδη εισπράξει από τις αρχές του έτους και αφορούν το 2%, γεγονός το οποίο όμως, όπως όλοι καταλαβαίνουν, είναι αδύνατο.

Σας ενημερώνουμε, αναφέρεται στην εγκύκλιο, ότι στο ΦΕΚ 53/Α΄/31.3.2009 δημοσιεύθηκε ο Ν. 3756/2009, στις διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 23 του οποίου ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.

2. Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ποσοστό 5% (άρθρο 20 του Ν. 2539/97) συνεχίζει να επιβάλλεται σε νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική.

«Δεδομένης της αναδρομικής ισχύος των ανωτέρω διατάξεων από 1.1.2009», αναφέρεται στην εγκύκλιο, «και ελλείψει σχετικής ρητής πρόβλεψης στον νόμο περί του τρόπου επιστροφής στους υποχρέους ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί εντός του έτους υπό το καθεστώς υπολογισμού του τέλους σε ποσοστό 2%, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των ΟΤΑ η εφαρμογή είτε των διατάξεων περί επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (άρθρο 26 του ΝΔ 318/69) είτε των διατάξεων περί συμψηφισμού αυτών με μελλοντικές οφειλές (άρθρο 83 του ΝΔ 356/74- ΚΕΔΕ)».