Εν μέσω διαπραγματεύσεων βρίσκονται η Vodafone, η Ηellas Οnline (ΗΟL) και η World Εquities Ιnvestments SΑ με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας για την ανάδειξη της Vodafone σε στρατηγικό εταίρο της ΗΟL μέσω της απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΟL, με αντάλλαγμα τη συνεισφορά του υφιστάμενου παγίου ευρυζωνικού εξοπλισμού (DSL) της Vodafone. Αυτό επισημαίνεται σε χθεσινή ανακοίνωση των εταιρειών, στην οποία προστίθεται ακόμη ότι στόχος της ανάδειξης της Vodafone σε στρατηγικό συνεργάτη της ΗΟL είναι να συνδυάσουν τις προσφορές τους στην ελληνική αγορά και να προσφέρουν αποκλειστικά και από κοινού τα προϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Vodafone και τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών δικτύων της ΗΟL.

Οι αποκλειστικές αυτές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι ακόμη απόλυτα βέβαιο ότι θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Πάντως οι εταιρείες δεσμεύονται να προβούν σε περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Σημειωτέον ότι η συμμετοχή της World Εquities Ιnvestments SΑ στις διαπραγματεύσεις ενισχύει το σενάριο να αγοράσει η Vodafone περίπου το 25% της ΗΟL, καθώς η εταιρεία ελέγχει το 24,969% του μετοχικού κεφαλαίου του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας και Διαδικτύου.

Σε περίπτωση που τελικά οι δύο εταιρείες προχωρήσουν και σε μετοχική συνεργασία, τότε δημιουργείται ένα νέο επιχειρηματικό σχήμα το οποίο θα μπορεί αυτόνομα να ανταγωνιστεί τον ΟΤΕ και τον όμιλο Wind, οι οποίοι ήδη προσφέρουν παρόμοιες συνδυασμένες υπηρεσίες.