Το ελληνικό Δημόσιο ζητεί αποζημίωση για τις μίζες που δόθηκαν σε πολιτικούς και κόμματα από τη Siemens! Παράλληλα ζητεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τις παράνομες αμοιβές που προσφέρθηκαν από τη γερμανική εταιρεία σε αξιωματούχους διαφόρων κρατικών υπηρεσιών.

Με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής που κατατέθηκε στις 9 Απριλίου του 2009 το ελληνικό Δημόσιο το οποίο εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών αξιώνει χρηματική ικανοποίηση ύψους 500.000 ευρώ και άνω για το σκάνδαλο της Siemens και τη «χαμένη τιμή» του.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που υπογράφουν ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Παναγιώτης Παππάς και η νομικός σύμβουλος κυρία Ευγενία Βελώνη «η εν θέματι ποινική δίωξη αφορά την επί σειράν ετών διάθεση μέρους οργάνων υπαλλήλων και στελεχών των εταιρειών “Siemens ΑG” και “Siemens Ηellas ΑΕ” και μέσω “μαύρων ταμείων” και υπεράκτιων εταιρειών χρηματικών ποσών σε υπαλλήλους και εν γένει αξιωματούχους διαφόρων υπουργείων του ελληνικού κράτους, καθώς και σε πολιτικούς των δύο μεγαλύτερων ελληνικών πολιτικών κομμάτων, προκειμένου οι εν λόγω εταιρείες να εξασφαλίσουν την έναντί τους ευνοϊκή διάθεση των πολιτικών και την προνομιακή μεταχείρισή τους σε σχέση με την ανάληψη έργων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (και ιδίως αν και όχι μόνο σε σχέση με το σύστημα ασφαλείας C4Ι) και την εξέλιξη των σχετικών συμβάσεων αλλά και σε σχέση με τη σύναψη και εξέλιξη άλλων συμβάσεων που αφορούσαν δημόσια έργα και κρατικές προμήθειες».

Επιπλέον το ελληνικό Δημόσιο ζητεί αποζημίωση για λόγους «κλονισμού της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Οπως μνηνομονεύεται στο σχετικό έγγραφο «το ελληνικό Δημόσιο υπέστη ηθική βλάβη συνιστάμενη στον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών αναφορικά με τη σύννομη, υγιή, ακέραιη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και στη μείωση του κύρους του έναντι αυτών. Γι΄ αυτό παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων στην αυξανόμενη ποινική διαδικασία προς αποκατάσταση της ηθικής και υλικής βλάβης που υπέστη. Ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ως άνω ηθικής βλάβης που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο ζητεί το συμβολικό ποσό των 500.000 ευρώ με τη ρητή επιφύλαξη να επιδιωχθεί κατά την επ΄ ακροατηρίω διαδικασία η ικανοποίηση κάθε περαιτέρω αξίωσης του Δημοσίου που αφορά υλικές ζημίες και περαιτέρω ηθική βλάβη».