Πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Οικονομίας η τρίτη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του υπουργείου Οικονομίας και φορέων της δημόσιας διοίκησης με αντικείμενο την «Καταγραφή και αξιολόγηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου», γνωστού ως screening, στο πλαίσιο της Οδηγίας 123/2006 περί απελευθέρωσης των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις εκπροσώπων του υπουργείου Οικονομίας, «η Οδηγία περί απελευθέρωσης των υπηρεσιών εισέρχεται στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή της, δεδομένου ότι τίθεται σε πλήρη λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2010». Το υπουργείο θα πρέπει να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, δύο εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίες θα αφορούν τις αδειοδοτήσεις και την παροχή υπηρεσιών από ένα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία Σύνοδο του Εurogroup (4 Μαΐου 2009) αποφασίστηκε η τακτική παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας στις χώρες-μέλη της ευρωζώνης. Η παρακολούθηση θα γίνεται από το Εurogroup.