Οι όγκοι του εγκεφάλου αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια, μετά τη λευχαιμία, μεταξύ των παιδικών κακοηθειών. Τελευταία μάλιστα η συχνότητα αυτών των όγκων σε νεαρά άτομα, ηλικίας κάτω των 20 χρόνων, έχει αυξηθεί. Ως σήμερα λίγα γνωρίζουν οι επιστήμονες για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εγκεφαλικών όγκων. Είναι γνωστό ότι η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία καθώς και το οικογενειακό ιστορικό κακοήθειας στον εγκέφαλο αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης όγκων του εγκεφάλου, ενώ άλλοι παράγοντες κινδύνου (κυρίως περιβαλλοντικοί) πιθανόν να σχετίζονται με την ανάπτυξή τους.