Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 156,43€,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 156,46,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 156,43€,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 186,28