Για παίκτες με «γερά νεύρα» εξελίσσεται το χρηματιστηριακό παιχνίδι. Επειτα από πολλές διακυμάνσεις και συχνές εναλλαγές προσήμου, ο αγοραστές επικράτησαν των πωλητών και ο γενικός δείκτης επανέκτησε την περιοχή των 2.150 μονάδων κλείνοντας με αξιόλογα κέρδη, μολονότι έχασε εν μέρει την ευκαιρία να συμβαδίσει με τις υπεραποδόσεις των ευρωπαϊκών δεικτών. Οι θετικές διεθνείς εξελίξεις έδωσαν περιεχόμενο στο προηγηθέν ράλι της αγοράς και παράλληλα προσφέρουν τώρα πιο ασφαλή αφετηρία για τους επενδυτές που περίμεναν πιο πειστικά στοιχεία για να τοποθετηθούν σε μετοχές.