Τα νέα οδικά έργα Αττικής είναι εντελώς απαραίτητα και αναγκαία τόσο από περιβαλλοντική όσο και από κυκλοφοριακή άποψη, είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος Ρυθμιστικού Σχεδίου και του Νέου Ρυθμιστικού και η κατασκευή τους δεν επηρεάζει το προεδρικό διάταγμα για την προστασία του Υμηττού. Ειδικά στον ορεινό όγκο του Υμηττού τα έργα έχουν προβλεφθεί να είναι κατά 80% υπόγεια, τονίζεται σε χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ με αφορμή τα σχετικά δημοσιεύματα, ενώ εκτιμάται ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο συμφωνεί με την κατασκευή των έργων και τις περιβαλλοντικές μελέτες, κάνοντας παράλληλα συγκεκριμένες παρατηρήσεις-επισημάνσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην τελική λύση, όπως αναφέρεται. Επίσης διαπιστώνει ότι τόσο ο νομάρχης Ανατολικής Αττικής όσο και το ΤΕΕ δεν είναι εναντίον του έργου των νέων αυτοκινητοδρόμων Αττικής. Ο νομάρχης Ανατολικής Αττικής μάλιστα έκανε προτάσεις και παρατηρήσεις που ήδη μελετώνται.

Αυτή η αναγκαία και ουσιώδης κατασκευή περιφερειακών δακτυλίων είναι, όπως τόνισε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς , το τελευταίο πλέγμα οδικών έργων που πρέπει να γίνουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Η έμφαση πρέπει να δοθεί και δίνεται στη συνεχή ανάπτυξη του μετρό.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτηρίζει «σοφιστείες» τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση του ΔΣΑ σχετικά με τη χρονική σειρά που ακολουθήθηκε για το προεδρικό διάταγμα του Υμηττού, για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους οδικούς άξονες και για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο, ενώ υποστηρίζει ότι η διαβούλευση ήταν μακρότατη και συστηματική. Μάλιστα, της πρώτης παρουσίασης του έργου στις 2 Ιουνίου 2008 και της δημοσιοποίησης όλων των απαραίτητων στοιχείων προηγήθηκαν συναντήσεις και μακρά διαβούλευση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά με τους δημάρχους των οποίων οι δήμοι συνορεύουν με τον Υμηττό. Αρκετές από τις παρατηρήσεις τους ενσωματώθηκαν στην τελική λύση.