Για πολλά έχει κατηγορηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), όχι όμως για ανακρίβειες των οικονομικών στοιχείων που ανακοινώνει και των μετρήσεων που πραγματοποιεί. Ωστόσο εν προκειμένω το ΔΝΤ ανακοίνωσε τερατώδεις ανακρίβειες αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις όχι μιας, όχι δύο, αλλά 38 αναδυόμενων οικονομιών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, στην τελευταία έκδοση του «Global Financial Report» το ΔΝΤ εξέτασε το εξωτερικό χρέος των χωρών αυτών ως ποσοστό των συναλλαγματικών αποθεμάτων τους. Και ανακοίνωσε συστηματικά παραφουσκωμένα ποσοστά. Για την Τσεχία ανακοίνωσε ότι ο λόγος εξωτερικού χρέους προς τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ήταν 236%! Δεν έγινε γνωστό αν ο τσέχος κεντρικός τραπεζίτηςΖντένεκ Τούμα διάβασε την έκθεση του ΔΝΤ… καθιστός. Το γεγονός είναι ότι αντέδρασε αμέσως και οι υπηρεσίες του Ταμείου επανέλαβαν τις μετρήσεις τους, για να αποφανθούν ότι, εν προκειμένω, ο λόγος του εξωτερικού χρέους της Τσεχίας προς τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα δεν είναι 236% αλλά μόλις 89%. Το ΔΝΤ ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επανελέγχους και επαληθεύσεις των μετρήσεών του, καθώς και ότι θα αναρτήσει τα ορθά μεγέθη στην ιστοσελίδα του.

«Ζητούμε συγγνώμη για τη σύγχυση που προκαλέσαμε ως αποτέλεσμα των λανθασμένων μεγεθών που δημοσιοποιήθηκαν»υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Ταμείου.