Την ηλεκτρονική πύλη «Ερμής», που αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία «Υπηρεσιών Μιας Στάσης» στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, εγκαινίασε χθες ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλος. Η πύλη «Ερμής», όπως είπε ο κ. Παυλόπουλος, αποτελεί το κεντρικό σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες με δυνατότητα έγκυρων συναλλαγών, μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών που καθιερώνονται και λειτουργούν για πρώτη φορά. Ο δίαυλος αυτός διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφορικών συστημάτων των δημόσιων υπηρεσιών και την ασφαλή διακίνηση της δημόσιας πληροφορίας.

Στην παρούσα φάση λειτουργίας της η πύλη «Ερμής» παρέχει 100 ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 11 ολοκληρωμένες συναλλαγές. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούν να πραγματοποιούνται άλλες 10 από τις πλέον κρίσιμες και συνήθεις συναλλαγές επιχειρήσεων με το ΙΚΑ (όπως είναι η ασφαλιστική ενημερότητα). Οι δυνατότητες αυτού του νέου διαύλου εξυπηρέτησης είναι πολλές και η μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους προς όφελος της καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου είναι η μεγάλη πρόκληση.

Σήμερα, συνδέοντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα της πύλης «Ερμής» με το δίκτυο των ΚΕΠ, ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος, μας επιτρέπεται να μιλάμε για μια νέα εποχή στην ηλεκτρονική- ορθότερα: την ψηφιακή- διοίκηση. Ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών, οι ενδοοργανωτικές παρεμβάσεις των δημόσιων υπηρεσιών, η εκπαίδευση του προσωπικού και η ένταξη όλων των πλέον ζητούμενων υπηρεσιών στην Εθνική Πύλη και στα ΚΕΠ απαιτούν συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να προωθήσουμε με ακόμη γρηγορότερους ρυθμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή όλα τα υπουργεία θα ενδυναμώσουν τις κοινές τους προσπάθειες προκειμένου να εντάξουν προοδευτικά το σύνολο των κρίσιμων υπηρεσιών τους στην πύλη «Ερμής».