Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 154,87€,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 154,87,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 154,87€,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 183,75