Νέο «γύρο» αναπροσαρμογών στην επιτοκιακή πολιτική των ελληνικών τραπεζών θα προκαλέσει η σημερινή αναμενόμενη μείωση του βασικού επιτοκίου του ευρώ κατά 25 μονάδες βάσης στο 1% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Τα επιτόκια δεν έχουν υποχωρήσει ποτέ στο παρελθόν σε αυτά τα επίπεδα και θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι κινήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στα προϊόντα λιανικής τραπεζικής. Σε κάθε περίπτωση μειώσεις θα υπάρξουν στα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο της ΕΚΤ και τα διατραπεζικά επιτόκια Εuribor, τα οποία συνεχίζουν την πτωτική πορεία τους και πλέον για διάρκεια ενός μήνα έχουν πέσει κάτω από το 1%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες δανείων το μέγεθος των μειώσεων θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις των τραπεζών με μεγάλα μερίδια στην ελληνική αγορά. Νέες προσφορές
Οπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, εντυπωσιακές αλλαγές μπορεί να δούμε μόνο στη στεγαστική πίστη, όπου στα σταθερά επιτόκια υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω μειώσεων, σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση με τα μέτρα για την οικοδομή επιδιώκει την αναζωπύρωση της ζήτησης. Αντιθέτως, στην καταναλωτική πίστη εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις υψηλότερες του 0,50%, με εξαίρεση τα προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου, στα οποία ενδεχομένως να δημιουργηθούν νέες προσφορές. Πτώση των αποδόσεων αναμένεται και στις καταθέσεις, τόσο στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου όσο και στις προθεσμιακές. Στις τελευταίες τα επιτόκια έχουν επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και αναμένεται να κινηθούν ακόμη χαμηλότερα μετά τη νέα μείωση του ευρωεπιτοκίου. Εχει περάσει η περίοδος όπου οι τράπεζες είχαν ανάγκη τα κεφάλαια των αποταμιευτών.

Οι ευνοημένοι
Οι πιο ευνοημένοι της τρέχουσας συγκυρίας είναι όσοι αποπληρώνουν στεγαστικό δάνειο κυμαινομένου επιτοκίου, καθώς η δόση τους είναι πλέον χαμηλότερη από αυτήν που πλήρωναν προτού ξεσπάσει η κρίση. Εστω ένα δάνειο της τάξεως των 150.000 ευρώ, 25ετούς διάρκειας, που ελήφθη στις αρχές του 2008 με επιτόκιο Εuribor τριών μηνών πλέον περιθωρίου 1,5%. Το τελικό επιτόκιο στην αρχή της σύμβασης ανερχόταν σε 5,9% και η μηνιαία δόση σε 960 ευρώ. Τον περασμένο Οκτώβριο, όταν τα επιτόκια είχαν φθάσει στα ύψη, η δόση αυξήθηκε ως και στα 1.050 ευρώ. Πλέον το επιτόκιο έχει υποχωρήσει κάτω από το 3% και η δόση του λίγο πάνω από τα 700 ευρώ. Δηλαδή, οι μηνιαίες καταβολές στην τράπεζα θα έχουν μειωθεί κατά 260 ευρώ σε σχέση με την αρχική περίοδο λήψης του δανείου και κατά 350 ευρώ έναντι του υψηλού που κατεγράφη το τελευταίο τρίμηνο του 2008.