Η μείωση της αμοιβής των συμβολαιογράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων από το 1,2% επί της αξίας των ακινήτων στο 1%, με την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, θα απασχολήσει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη της 12ης Μαΐου στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των υπηρεσιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφωνεί με τον καθορισμό συγκεκριμένης αμοιβής στους συμβολαιογράφους και στους δικηγόρους (είτε είναι 1,0% είτε 1,2% κτλ.) διότι, όπως υποστηρίζει, εμποδίζεται η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και δυσκολεύεται η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Η ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δύο σκέλη.

– Το πρώτο αφορά την αδυναμία ενός έλληνα συμβολαιογράφου να εισπράξει χαμηλότερη αμοιβή από εκείνη που προκαθορίζεται (είτε είναι 1% ή 1,2% κτλ.), με αποτέλεσμα να νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός, αλλά και να πλήττεται ο πολίτης-καταναλωτής. – Το δεύτερο αφορά την αδυναμία ενός επαγγελματία από άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ να εισέλθει στην ελληνική αγορά. Για παράδειγμα, ένας βούλγαρος συμβολαιογράφος πρέπει να μπορεί να ζητεί χαμηλότερη αμοιβή από εκείνη που προκαθορίζεται για τους έλληνες συναδέλφους του. Με την υπάρχουσα νομοθεσία όμως δεν μπορεί να εισέλθει στην ελληνική αγορά αφού, με βάση τον προκαθορισμό της αμοιβής, ένας Ελληνας που θέλει να μεταβιβάσει ακίνητο προτιμά συμβολαιογράφο από τη χώρα του και όχι από άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ.