Σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς οι τράπεζες έκλεισαν την κάνουλα των δανειοδοτήσεων λόγω της πιστωτικής κρίσης. Οπως ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα επιβραδύνθηκε τον προηγούμενο μήνα σε 18,2% από 19,7% τον Οκτώβριο και 21,5% στο τέλος του 2007. Τα χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών έφτασαν τα 248 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 132 δισ. ευρώ αφορούν επιχειρήσεις και τα 116 δισ. ευρώ ιδιώτες.

Αναλυτικότερα, η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά ανήλθε τον Νοέμβριο του 2008 σε 500 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε σε 14,0% έναντι 15,1% τον Οκτώβριο του 2008 και 22,4% τον Δεκέμβριο του 2007. Η καθαρή αύξηση των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 269 εκατ. ευρώ, ενώ o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση, υποχωρώντας στο 12,3% από 13,7% έναν μήνα νωρίτερα και 21,9% τον Δεκέμβριο του 2007. Τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν καθαρή αύξηση κατά 233 εκατ. ευρώ, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 17,8% από 19,1% τον Οκτώβριο του 2008 και 22,4% στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Από την άλλη, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο σε 940 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του υπολοίπου της χρηματοδότησής τους επιβραδύνθηκε σε 22,2% από 24,1% τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι τον Δεκέμβριο του 2007 (20,6%). Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον εξεταζόμενο μήνα επιβραδύνθηκε ο ρυθμός αύξησης των υπολοίπων των δανείων προς όλους τους κλάδους με εξαίρεση τη γεωργία, τη βιομηχανία και το εμπόριο, όπου γενικά παρατηρήθηκε αξιόλογη επιτάχυνση. Ειδικότερα σημειώνεται ότι με υψηλό και επιταχυνόμενο ρυθμό αυξήθηκε η χρηματοδότηση προς το εμπόριο (Νοέμβριος 2008: 24,3%, Οκτώβριος 2008: 23,3%) και τη βιομηχανία (Νοέμβριος 2008: 18,8%, Οκτώβριος 2008: 18,5%), που αποτελούν τους σημαντικότερους από πλευράς τραπεζικής χρηματοδότησης κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας.