Η υποχώρηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τη ραγδαία πτώση των τιμών των καυσίμων οδηγεί σε μεγάλες μειώσεις των τιμών χονδρικής. Ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία που καταγράφει τις τιμές στα βιομηχανικά προϊόντα για το σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς μειώθηκε κατά 0,6% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2007.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο γενικός δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2008 μειώθηκε κατά 3,5%, έναντι αύξησης 1,7% που είχε σημειωθεί πέρυσι.

Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών παραγωγού κατά 3,5% οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών:

* Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 3,8%.

* Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 2,9%.

Ειδικότερα, οι μεταβολές των δεικτών των κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων που επέδρασαν στη μείωση του γενικού δείκτη κατά 3,5% είχαν ως εξής:

* Ο δείκτης τιμών ενδιάμεσων αγαθών σημείωσε μείωση 3,0%. * Ο δείκτης κεφαλαιουχικών αγαθών σημείωσε μείωση 0,5%. * Ο δείκτης τιμών διαρκών καταναλωτικών αγαθών σημείωσε αύξηση κατά 0,2%.

* Ο δείκτης τιμών αναλώσιμων καταναλωτικών αγαθών σημείωσε μείωση κατά 0,2%.