Το Λύκειο αυτονομημένο από τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ θα τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης της εκπαιδευτικής κοινότητας.