Οιαρχές της oικονομικής – oικολογικής οδήγησης (ecodriving) εισάγονται από 1ης Ιανουαρίου 2009 τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ήδη εστάλη στις αρμόδιες διευθύνσεις των νομαρχιών και στις Ομοσπονδίες Εκπαιδευτών η διδακτέα ύλη και οι σχετικές ερωτήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο Μηχανογραφικό Σύστημα Εξέτασης, προκειμένου να εξετάζονται οι οδηγοί τόσο κατά τη θεωρητική όσο και κατά την πρακτική εξέταση.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Ολλανδία και η Σουηδία. Αλλά και η Γερμανία και η Αυστρία έχουν εισάγει ήδη το ecodriving στην θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών.

Υπολογίζεται ότι με την εφαρμοφή των αρχών του ecodriving η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να φτάσει από 10% μέχρι και 25%.Σε επίπεδο ασφάλειας, επίσης, μπορεί να επιτευχθεί μείωση του αριθμού των ατυχημάτων από 10% έως 25%.

Τέλος η οικολογική – οικονομική οδήγηση αποφέρει οφέλη και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, όπως σημαντική μείωση της ηχορύπανσης αλλά και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.