Τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, που είναι από τις υψηλότερες στη Ευρώπη, αλλά και προτάσεις για την τουριστική αναπτυξιακή πολιτική περιλαμβάνει η Γνώμη Πρωτοβουλίας «Τουρισμός και Περιβάλλον» που εξέδωσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάγκη λήψης μέτρων για την απόσυρση των απαξιωμένων καταλυμάτων ανεξαρτήτως μεγέθους, η διαφοροποίηση των επενδυτικών κινήτρων μεταξύ αναπτυγμένων και μη αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών, η βελτίωση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, καθώς και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με την προώθηση της μεσογειακής διατροφής. Επίσης τονίζεται ότι το Ειδικό Πλαίσιο για τον τουρισμό απαιτεί σοβαρή αναμόρφωση για να παίξει τον αναγκαίο ρόλο του στην προώθηση ενός βελτιωμένου χωρικού μοντέλου ανάπτυξης του τουρισμού. Αναφορικά με την περιβαλλοντική πολιτική σημειώνεται ακόμη η αναγκαιότητα των αρχών της αειφορίας, όχι μόνο εξαιτίας των νέων απαιτήσεων αλλά και της ζήτησης για καλύτερο περιβάλλον από την πλευρά των τουριστών, καθώς επίσης γίνονται προτάσεις σε θέματα που αφορούν το τοπίο, τη διαχείριση απορριμμάτων, το νερό και την ενέργεια. Από την άλλη, όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στο τέλος του 2007 η Ελλάδα διέθετε 9.207 ξενοδοχειακές μονάδες με 700.933 κλίνες που συγκεντρώνονται κυρίως στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στη Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα (μαζί με την Αττική), στα Ιόνια Νησιά, στην Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες. Ταυτόχρονα η έντονη εποχικότητα και η υψηλή εξάρτηση από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό, ενώ και σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις τεχνικές υποδομές, ιδίως όσες αφορούν την πρόσβαση και την τοπική κυκλοφορία και στάθμευση, διαπιστώνεται πως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.