Την αντίθεσή τους στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών να μετονομαστεί το Ιδρυμα σε «Εθνικό Κέντρο Ακοής» εκφράζουν οι εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ). Οπως αναφέρουν, «τέτοιου είδους αποφάσεις ανατρέπουν τη δικαιωματική αναγνώριση του συμβουλευτικού ρόλου των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα σχετικά με την αναπηρία και σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις των κωφών και βαρηκόων που αγωνίζονται για την ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών προς ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών τους».