Δεκατρείς αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας επέρχονται από την 1η Ιανουαρίου. Απόρροια αυτών είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά έξι μήνες για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων και κυρίως η μείωση των συντάξεων ως 10% στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης.