Συνεχίζεται η γεωγραφική επέκταση της Εuromedica του κ. Θ. Λιακουνάκου σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποιήσή της στα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. Ειδικότερα, η εισηγμένη εταιρεία υπέγραψε προσύμφωνο για την εξαγορά ποσοστού 60% των μετοχών της εταιρείας Ασκληπιείο Θεραπευτήριο, η οποία λειτουργεί κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης ανοικτής νοσηλείας στη Λάρισα από τον Μάρτιο του 2007 σε χώρο 930 τ.μ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εuromedica, το τίμημα για το 60% της εταιρείας ανέρχεται σε 2,1 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί σταδιακά ως τον Αύγουστο του 2009. Το υπόλοιπο 40% ανήκει σε γιατρούς.

Η εξαγοράζουσα εταιρεία το 2008 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 2 εκατ. ευρώ και αυτή την περίοδο προγραμματίζει επέκταση των εγκαταστάσεων και των τμημάτων της σε διπλανούς χώρους των εγκαταστάσεων επιπλέον εμβαδού 700 τ.μ.

Η Εuromedica ήδη συμμετέχει με 50% στην εταιρεία Αρωγή που λειτουργεί κέντρο αποκατάστασης δυναμικότητας 128 κλινών στην πόλη της Λάρισας. Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανέγερση από την Αρωγή κέντρου αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας 40 κλινών μεταξύ Καρδίτσας- Τρικάλων το οποίο θα λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2009.

Η Εuromedica προχωρεί επίσης στη δημιουργία κέντρων αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη (δυναμικότητας 200 κλινών το οποίο θα λειτουργήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2010), στην Καβάλα (δυναμικότητας 80 κλινών), ενώ στην Πάτρα βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης για κέντρο αποκατάστασης ανοικτής και κλειστής νοσηλείας.