* Υγεία: Στις 13.1.2009 θα λάβει χώρα μέσω της ΕΧΑΕ η πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 300,015 εκατ. ευρώ, πλέον των αναλογούντων τόκων, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Στην πρόωρη αποπληρωμή του κεφαλαίου του ΜΟΔ θα συμμετέχουν οι δικαιούχοι ομολογιών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΧΑΕ μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών της 9.1.2009, τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την προϋπόθεση μη άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές έκδοσης της εταιρείας.

* Αltec- Μicroland: Εντός του Ιανουαρίου του 2009 θα είναι έτοιμο το σχέδιο ανασυγκρότησης του ομίλου Αltec, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η θυγατρική Μicroland. Η εκπόνηση του σχεδίου θα γίνει από την ΕFG Τelesis. Οπως επισημαίνει η διοίκηση του ομίλου, η Αltec, προκειμένου να βελτιώσει τα οικονομικά της στοιχεία, προσανατολίζεται στην επικέντρωση της δραστηριότητάς της στους κλάδους ανάπτυξης λογισμικού και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων (systems integration), οι οποίοι ανέκαθεν ήταν και οι πιο κερδοφόροι κλάδοι για την επιχείρηση. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί η πώληση κτιρίων της εταιρείας, η αξία των οποίων ανέρχεται σε περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ.

* Ζήνων ΑΕ: Σταματά οριστικά η διαδικασία της έμμεσης εισαγωγής στο ΧΑ της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Οn Τelecoms, μέσω της εξαγοράς της εταιρείας ρομποτικής και πληροφορικής Ζήνων ΑΕ. Οι διοικήσεις των δύο εταιρειών χθες αποφάσισαν σε συναινετική και αζήμια λύση του συμφωνητικού που συνυπέγραψαν λόγω της αρνητικής χρηματιστηριακής συγκυρίας.

* Αλφα Γκρίσιν Ιnfotech: Αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών Αλφα Γκρίσιν Υπηρεσιών Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και της Γκρίσιν Παππάς Εμπορίας και Εγκαταστάσεως Κλιματιστικών Μηχανημάτων ΑΕ από την εισηγμένη. Από τις συγχωνεύσεις αυτές δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της Αλφα Γκρίσιν Ιnfotech καθώς κατέχει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου των απορροφώμενων εταιρειών.

* ΑΒ-Βασιλόπουλος: Συνεχίζεται η αναπτυξιακή δραστηριότητα της εταιρείας με την προσθήκη δύο καταστημάτων του δικτύου συνεργατών (franchisees) στo Παλαιό Φάληρο και στην Αμαλιάδα. Το κατάστημα ΑΒ Shop & Go Παλαιού Φαλήρου διαθέτει 350 τ.μ. χώρο πώλησης σε 1 επίπεδo, 2 ταμεία, ενώ απασχολεί 8 άτομα προσωπικό. Το κατάστημα ΑΒ Food Μarket Αμαλιάδας διαθέτει 580 τ.μ. χώρο πώλησης σε 1 επίπεδo, 4 ταμεία, parking 30 θέσεων, ενώ απασχολεί 14 άτομα προσωπικό. * Δρομέας: Νέο τριώροφο εκθεσιακό κέντρο της εισηγμένης άνοιξε τις πύλες του στην Αθήνα στη λεωφόρο Κηφισιάς στο Χαλάνδρι.